Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παζάρας, Γιώργος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Πετρολογίας - Ορυκτολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Πετρογραφική μελέτη μεταπηλίτη απο τη νήσο Αμμουλιανή, Ν. Χαλκιδικής = Petrographic Study of metapelite from the Island Ammouliani, S. Chalkidiki
    Περίληψη  PDF