Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αμπατζή, Γλυκερία Κ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Διερεύνηση των μηχανισμών αστοχίας των πρανών της παράκτιας ζώνης της Ι.Μ. Παντοκράτορα, Άγιον Όρος, με τη χρήση του LIDAR=The use of terrestrial laser (LiDar) scanning in rock slope instability analysis in the coastal zone of Pantokratoras holy monastery
    Περίληψη  PDF