Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δεληογλάνη, Δάφνη Ιάκωβος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα