Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δεληογλάνη, Δάφνη Ιάκωβος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Η επίδραση της αύξησης της θερμοκρασίας του αέρα στην έκταση του παγοκαλύμματος στον Αρκτικό κύκλο = The impact of increased air temperature on the argtic sea ice.
    Περίληψη  PDF