Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χρονίδου, Δέσποινα Σ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Αξιοποίηση των θερμών νερών στις μονάδες λουτροθεραπείας Σιδηροκάστρου και Άγκιστρου του Δήμου Σιντικής = Use of thermal watrs at the balneotherapy facilities in Sidirokastro and Agkistro (Municipality of Sintiki).
    Περίληψη  PDF