Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αλμπανίδου, Δέσποινα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Διερεύνηση της νιτρορύπανσης των υπόγειων νερών του δήμου Χαλκηδόνος στη λεκάνη απορροής του ποταμού Αξιού. = Investigation of nitrate pollution of groundwater at the municipality of Chalkidona in the Axios basin.
    Περίληψη  PDF