Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βογιατζή, Δήμητρα Γ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Έκπλυση βαρέων μετάλλων από τις τέφρες των ελληνικών ατμοηλεκτρικών σταθμών = Leaching of heavy metals from the fly ashes produced by the power plants of Greece.
    Περίληψη  PDF