Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παράσχου, Δήμητρα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Φυσικής & Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας. Εργαστήριο Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Αξιοποίηση των συστημάτων πληροφοριών στην ιατρική γεωλογία = Utilization of geographic information systems in medical geology
    Περίληψη  PDF