Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ακριτίδης, Δημήτρης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Μελέτη του υπόβαθρου της αέριας ρύπανσης στην Ευρώπη με τη χρήση αριθμητικών μοντέλων
    Περίληψη  PDF