Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βουλανάς, Δημήτριος Α., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Θερμομετρική έρευνα στο βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας Αριστινό-Αλεξανδρούπολη και μελέτη νέας παραγωγικής γεωθερμικής γεώτρησης
    Περίληψη  PDF