Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γκουτζηκώστας, Δημήτριος Γ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα