Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σειρηνόπουλος, Δημήτριος Γ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Μαθηματικών. Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Πολύπλοκα συστήματα και δίκτυα", Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Πίνακες επιβίωσης και η διαχείριση τους Εκτίμηση των Γραφικών τους Παραστάσεων με τη χρήση του Συντελεστή Μεταβλητότητας. = Life tables and their management Estimation of their Graphs using the coefficient of variation
    Περίληψη  PDF