Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βογιατζής, Δημήτριος Ν., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλόνικης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2004 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Καταπτώσεις βράχων ανάλυση μηχανησμών κίνησης – αξιολόγηση παραμέτρων – μέτρα προστασίας: η περίπτωση του Δρυμώνα στο νησί της Λευκάδας.
    Περίληψη  PDF