Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσακίρης, Δημήτριος Χ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα