Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αλεξάκης, Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2006 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Διαχρονική παρακολούθηση του όρους Καμήλα και της ευρύτερης περιοχής, με τη βοήθεια της τηλεπισκόπισης και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Μία περιβαλλοντική Προσέγγιση.
    Περίληψη  PDF