Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βασιλόπουλος, Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Οριοθέτηση περιοχών επιδεκτικών στις κατολισθήσεις στην χερσόνησο του Άθω με τη χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών/G.I.S.
    Περίληψη  PDF