Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βατόπουλος, Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Φυσικής & Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2006 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εκμετάλλευση και διαχείριση των υδάτων του Αχελώου από τη ΔΕΗ και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη λεκάνη του Αγρινίου
    Περίληψη  PDF