Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βλαχάκης, Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα