Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παπατσικουράκης, Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας - Υδρογεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης στο Γενι Τζαμί της Έδεσσας = Investigation of the foundation conditions in Geni Tzami of Edessa
    Περίληψη  PDF