Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αμβράζης, Δημήτριος-Μάριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων", Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Αποθήκευση CO2 σε υπόγειους ταμιευτήρες σαν μέσο για την απομείωση των ανθρωπογενώς παραγόμενων αερίων θερμοκηπίου.
    Περίληψη  PDF