Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρόμπη, Δημητρούλα Αθανάσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2023 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη της Ιστορικής Σεισμικότητας σε Σύνδεση με τον Ιστό Ενεργών Ρηγμάτων στην Περιοχή της Θεσσαλίας = Study of Historical Seismicity Associated with the Active Faults Network of Thessaly.
    Περίληψη  PDF