Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παραδείσης, Δημοσθένης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα