Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρουσίδου, Δόμνα Χ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα