Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρουσίδου, Δόμνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Ελλάδα