Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δαφνιώτη, Ελένη Αλέξανδρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα