Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δαφνιώτη, Ελένη Αλέξανδρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη της σεισμικής ακολουθίας του 2003 της Λευκάσας και των δευτερευόντων ρηγμάτων = Study of the faulting complexity and orthogonal structures during the 2003 Lefkada sequence.
    Περίληψη  PDF