Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τρυφωνίδου, Ελένη Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Πρώτες ύλες και διαδικασία παραγωγής τσιμέντου¨οι προοπτικέςμτης ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας = Row materials and cement production proccess: the prospects of the greek cement industry.
    Περίληψη  PDF