Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σφυρή, Ελένη Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα