Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παραστατίδου, Ελένη Ιωάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Οριοθέτηση κατάλληλων θέσεων για ΧΥΤΑ σε επιλεγμένη περιοχή του Νόμου Χαλκιδικής με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών/GIS. = Determination of suitable landfill sites in the country of Chalkidiki using Geographical Information Systems/ GIS
    Περίληψη  PDF