Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τζήμα, Ελένη Σωκράτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα