Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δένδια, Ελένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη της διάβρωσης των ασβεστολίθων από τα αρχαία λατομεία προσκυνητών στην περιοχή Μαρώνειας - Ξυλάγανης. = Study of the limestone erosion at the Proskinites ancient quarries in Xylagani - Maronia.
    Περίληψη  PDF