Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ραχοβιτσα, Ελένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα