Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαπουνά, Ελένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα