Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαπουντζή, Ελένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2013 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εντοπισμός γεωλογικών δομών νε εφαρμογή της ηλεκτρομαγνητικής μεθόδου VLF στη περιοχή Πηγές Χαριλάου
    Περίληψη  PDF