Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λαλιώτη, Ελεάννα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα