Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρελάκη, Ελευθερία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εντοπισμός παλαιάς ακτογραμμής Θεσσαλονίκης με την εφαρμογή της γεωηλεκτρικής τομογραφίας
    Περίληψη  PDF