Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαμαρά, Ελισάβετ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη θερμοκρασία της θάλασσας για την περιοχή της Μεσογείου.
    Περίληψη  PDF