Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λεμπιδάκης, Εμμανουήλ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα