Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παραστατίδης, Εμμανουήλ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα