Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βλαχονήσιος Χριστοφορίδης, Επαμεινώνδας Ιωάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εφαρμογή της ηλεκτρικής τομογραφίας για τον εντοπισμό λειψάνων θαμμένου δρόμου = Application of electrical tomography for location remains of buried road
    Περίληψη  PDF