Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βασιλονικολος, Ευάγγελος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2013 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Χρήση μορφομετρικών δεικτών για τον προσδιορισμό σπηλαιογενετικών διεργασιών σε σπήλαια της Β. Ελλάδος
    Περίληψη  PDF