Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παλάτος, Ευάγγελος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2008 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωτεχνικοί χαρακτήρες πετρωμάτων κατά μήκος της Εγνατίας οδού από Ρεντίνα μέχρι Ασπροβάλτα
    Περίληψη  PDF