Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσακιρούδη, Ευαγγελία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα