Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βόσκου, Ευανθία Ευάγγελος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Αναζήτηση αργιλικών κοιτασμάτων με τη χρήση ηλεκτρικής τομογραφίας μεγάλου μήκους στην περιοχή της Πικρολίμνης του Νομού Κιλκίς = Exploration of clay deposits with thw application of thw electric tomography method to very long sections in the Pikrolomni area of the Kilkis region.
    Περίληψη  PDF