Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βεργανελάκη, Ευγενία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα