Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λεοντίδου, Ευδοκία Α., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Λιθοστρωματογραφικές ακολουθίες στο Βόρειο Ιόνιο και στη θαλάσσια περιοχή της Δυτικής Πελοποννήσου και συσχετισμός τους με πετρελαϊκά συστήματα
    Περίληψη  PDF