Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Συμεωνίδου, Ευδοξία Ιωάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Χαρτογράφηση της χιονοκάλυψης του Ολύμπου μέσω δορυφορικών εικόνων σε περιβάλλον GIS = Mapping the snow cover on Olympus using satellite imagery and GIS.
    Περίληψη  PDF