Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τσοπάνογλου, Ευθύμιος-Αθανάσιος Νικόλαος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Διαχείριση αποβλήτων σε θάλλασιες γεωτρήσεις μεγάλου βάθους = Waste managment in ofshore deep hole drilling activities.
    Περίληψη  PDF