Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γούλα, Ευμορφία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Τεχνικογεωλογική διερεύνηση των συνθηκών αστοχίας πρανούς Ιερού Κελιού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Άγιο Όρος και προτάσεις μέτρων στήριξης και προστασίας. Geomechanical investigation of failure conditions of the natural slope and the broader foundation area of the H.C. of the Evaggelismos of Theotocos on Agio Oros and proposals for support measures and protection.
    Περίληψη  PDF