Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γούλα, Ευμορφία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Τρισδιάστατη απεικόνιση των υπόγειων λατομείων της Πάρου με τη χρήση επίγειου σαρωτή LIDAR και ανάλυση ευστάθειας των υπόγειων ανοιγμάτων
    Περίληψη  PDF