Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τρίγγα, Ευσταθία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • 2020: Γεωλογικές διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Στατιστική και Δυναμική μελέτη των ψυχρών χειμερινών ακολουθιών στην περιοχή της Βαλκανικής χερσονήσου = Statistical and Dynamical study of the cold winter spells over the Balkan peninsula.
    Περίληψη  PDF