Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δελόγκος, Ευστράτιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα